نام کتاب: یادواره شهید نواب صفوی

تالیف: خسروشاهی، سید هادی

معرفی کوتاه: با توجه به علاقه، فعالیت های فرهنگی و مسوولیت های آقای خسروشاهی، نکات و مطالبی از نقش و تاثیر فدائیان اسلام در جهان اسلام به ویژه کشورهای عربی در این مجموعه وجود دارد که برای پژوهشگران و محققان تاریخ فداییان اسلام قابل توجه می باشد.

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی , (شکوه بهمن)


جمعه هجدهم 11 1387
X